Ważne kontakty

PRACOWNIA DENSYTOMETRYCZNA
ul. M.C. Skłodowskiej 23

46-200 Kluczbork

CZYNNA:
PONIEDZIAŁKI 
od 13:00 do 16:00
CZWARTKI  
od 07:00  do10:00

Rejestracja tel.: 

661 464 408


M A M M O G R A F I A

PRACOWNIA RENTGENOWSKA

ul. M.C. Skłodowskiej 23,

46-200 Kluczbork

Rejestracja tel.:  

077 417 3533

w godz. 8:00 – 18:00.


ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Badania scyntygraficzne

ul. Katowicka 64, Opole

Rejestracja:

77/ 44 33 652


Badania USG

SONOMED OPOLE

ul. Kośnego 18

tel.: 883 757 551

http://www.sonomed.opole.pl/


Gabinet Masażu, Akupresury i Terapii ”Świat Ewy”

ul. Brzozowa 13, Wieluń

tel.: 691 102 256

www.swiat-ewy.pl


VACUU SPORT STUDIO

REHABILITACJA

ul. Wielkie Przedmieście 26A

46-300 OLESNO

tel.: 668 849 826

http://www.vacuu.pl


Zespół złego wchłaniania

Na podstawie badań przesiewowych ocenia się że zaburzenie wchłaniania może występować nawet u 1 na 300 osób w populacji. W większości zaburzenie jest niewielkie i nie daje objawów klinicznych. Objawy występują u 1 na 3000 osób. Choć choroba rozpoznawana jest najczęściej u dzieci to jednak jej początek może wystąpić w KAŻDYM WIEKU.

 

Autoprzeciwciała (aTPO) przeciwtarczycowe występują u 20% osób z zespołem złego wchłaniania – dlatego też u każdego chorego z tym zespołem należałoby oznaczyć TSH oraz aTPO.

 

Po spożyciu pokarm ulega skomplikowanej obróbce. Już w czasie żucia w jamie ustnej ulega rozdrobnieniu oraz mieszaniu z enzymami trawiennymi (jest to rodzaj białek rozkładających poszczególne składniki pokarmu, np.; białka, cukry, tłuszcze…). Proces ten rozciąga się na kolejne odcinki przewodu pokarmowego – mam na myśli żołądek i dwunastnice, gdzie dodawane są kolejne dodatki (kwas solny, żółć, sok trzustkowy), których działanie ma na celu rozłożenie spożytego pokarmu na najprostsze substancje, które może wchłonąć nasz organizm w jelicie cienkim. Substancje te są następnie wykorzystane do produkcji energii, białek lub innych, koniecznych do życia substancji.

W jelicie cienkim proces wchłaniania odbywa się w obrębie tak zwanych kosmków jelitowych. Na ich powierzchni odbywa się końcowy etap rozkładu pokarmu oraz transport powstałych w tej reakcji aminokwasów, cukrów, kwasów tłuszczowych itp. Gdy kosmki jelitowe ulegają uszkodzeniu proces wchłaniania staje się niemożliwy, a do jelita grubego (będącego końcowym odcinkiem przewodu pokarmowego) dostają się niestrawione cukry, zostają wykorzystane przez bakterie jelitowe znajdujące się w tej lokalizacji. Te z kolei wykorzystują je dla „swoich celów” namnażają się i zwiększają produkcję gazów. Nadmiar gazów objawia się uczuciem wzdęcia.

Do zaburzeń wchłaniania dochodzi czasem po niektórych infekcjach przewodu pokarmowego, mają one wówczas charakter przejściowy i ustępują samoistnie. Niekiedy jednak mechanizm uszkadzający kosmki jelitowe jest przewlekły i związany z produkcją przeciwciał (a zatem jest zaburzeniem układu odpornościowego) w tym przypadku skierowanych niektórym składnikom pokarmowym oraz komórkom pokrywającym kosmki jelitowe. W obydwu tych przypadkach w ścianie jelita rozwija się przewlekłe zapalenie, które niszczy komórki odpowiedzialne za wchłaniania. Takim przykładem tej reakcji jest choroba glutenowa. Przeciwciała skierowana przeciwko glutenowi zawartym w mące, prowadzą w krótkim czasie po spożyciu produktów mącznych do zaburzenia wchłaniania innych składników pokarmu, gdyż niszczą ten odcinek jelita w którym ten proces się odbywa.

Zespół złego wchłaniania należy podejrzewać w oparciu o objawy kliniczne u następujących chorych z:

  • cukrzycą typu 1 (zespół ten występuje u 8% chorych)
  • Autoimmunologiczną chorobą tarczycy (5%)
  • zespołami genetycznie uwarunkowanymi: Downa (12%), Turnera (8%), Wiliamns (8%)
  • niedoborem immunoglobuliny A

 

Objawy zespołu złego wchłaniania

 

Większość przypadków przebiega bezobjawowo; w surowicy krwi można stwierdzić obecność odpowiednich przeciwciał, zaś objawy kliniczne nie występują, lub też występują przy zadziałaniu dodatkowego czynnika np.: infekcji. Objawy zespołu złego wchłaniania rozpoczynają się stopniowo lub nagle. Bywa czasem tak, że od pierwszych objawów chorobowych do momentu rozpoznania upływają lata.

Do najczęstszych objawów sugerujących zespół złego wchłaniania należą:

  • Objawy zespołu jelita drażliwego: częste wzdęcia, okresowa lub przewlekła biegunka, obecność dolegliwości bólowych jamy brzusznej
  • Postępujące niedożywienie, niezamierzona redukcja masy ciała
  • Niedokrwistość
  • Osłabienie siły mięśniowej, i inne

W surowicy krwi można stwierdzić obecność przeciwciał przeciwendomyzjalnych lub przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej. Aby potwierdzić rozpoznanie wykonuje się biopsję jelita – pobiera maleńki wycinek podczas badania gastroskopowego, aby potwierdzić obecność zaniku kosmków. W trakcie diagnostyki, w oparciu o wywiad i badanie kliniczne, należy ustalić do niedoborów jakich substancji doszło.

Podstawą leczenie zespołu złego wchłaniania jest przestrzeganie diety pozbawionej glutenu. U większości chorych zastosowanie takiej diety prowadzi do ustąpienia dolegliwości klinicznych w ciągu 2 tygodni. W zależności od wskazań należy uzupełnić niedobory żelaza, witaminy D, wapnia, kwasu foliowego itp.