Ważne kontakty

PRACOWNIA DENSYTOMETRYCZNA
ul. M.C. Skłodowskiej 23

46-200 Kluczbork

CZYNNA:
PONIEDZIAŁKI 
od 13:00 do 16:00
CZWARTKI  
od 07:00  do10:00

Rejestracja tel.: 

661 464 408


M A M M O G R A F I A

PRACOWNIA RENTGENOWSKA

ul. M.C. Skłodowskiej 23,

46-200 Kluczbork

Rejestracja tel.:  

077 417 3533

w godz. 8:00 – 18:00.


ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Badania scyntygraficzne

ul. Katowicka 64, Opole

Rejestracja:

77/ 44 33 652


Badania USG

SONOMED OPOLE

ul. Horoszkiewicza 6

tel.: 883 757 551

http://www.sonomed.opole.pl/


Gabinet Masażu, Akupresury i Terapii ”Świat Ewy”

ul. Brzozowa 13, Wieluń

www.swiat-ewy.pl


VACUU SPORT STUDIO

REHABILITACJA

ul. Wielkie Przedmieście 26A

46-300 OLESNO

http://www.vacuu.pl


Endokrynologia dzieci

Rozwój człowieka rozpoczyna się od momentu poczęcia. W momencie połączenia komórki jajowej matki z plemnikiem ojca, zostaje zdefiniowany cały „nowy człowiek” - określona zostaje barwa jego oczu, kolor włosów, wzrost i wiele innych cech charakterystycznych dla człowieka. Gdy dochodzi do pierwszych podziałów, komórki potomne nie są już komórkami ani ojca, ani matki - należą bowiem do nowej, unikalnej jednostki ludzkiej. W materiale genetycznym, jest jednak zawarte doświadczenie zdobyte podczas milionów lat ewolucji i tysięcy pokoleń naszych przodków.

W czasie swojego rozwoju początkowo w łonie matki, kolejno dzielące się komórki dają początek tkankom, te z kolei budują narządy wchodzące w skład ludzkiego organizmu. Okres kształtowania ludzkiego ciała ma miejsce w pierwszej połowie ciąży. W kolejnych tygodniach dochodzi jedynie do wzrostu i dojrzewania wcześniej powstałych narządów. Proces ten nie zatrzymuje się w chwili porodu, kiedy to stopień dojrzałości narządów wewnętrznych umożliwia przeżycie poza organizmem matki, ale trwa nadal aż do momentu osiągnięcia przez człowieka dojrzałości płciowej, kiedy to nasz „nowy organizm” może przekazać swój materiał genetyczny w odwiecznej sztafecie życia. W tej zakładce zajmiemy się początkowym okresem ludzkiego życia – dzieciństwem. Jest to okres szczególny, w którym rozwija się zarówno ciało człowieka jak również jego umysł.