Ważne kontakty

PRACOWNIA DENSYTOMETRYCZNA
ul. M.C. Skłodowskiej 23

46-200 Kluczbork

CZYNNA:
PONIEDZIAŁKI 
od 13:00 do 16:00
CZWARTKI  
od 07:00  do10:00

Rejestracja tel.: 

661 464 408


M A M M O G R A F I A

PRACOWNIA RENTGENOWSKA

ul. M.C. Skłodowskiej 23,

46-200 Kluczbork

Rejestracja tel.:  

077 417 3533

w godz. 8:00 – 18:00.


ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Badania scyntygraficzne

ul. Katowicka 64, Opole

Rejestracja:

77/ 44 33 652


Badania USG

SONOMED OPOLE

ul. Horoszkiewicza 6

tel.: 883 757 551

http://www.sonomed.opole.pl/


Gabinet Masażu, Akupresury i Terapii ”Świat Ewy”

ul. Brzozowa 13, Wieluń

www.swiat-ewy.pl


VACUU SPORT STUDIO

REHABILITACJA

ul. Wielkie Przedmieście 26A

46-300 OLESNO

http://www.vacuu.pl


Medycyna molekularna

Odkrycie promieniotwórczości zawdzięczamy wybitnemu francuskiemu uczonemu Antoine Henri Bequerelowi, który u schyłku XIX wieku stwierdził obecność nieznanego wcześniej promieniowania, powstałego z rozpadających się jąder atomów uranu. Dalsze prace nad promieniotwórczością doprowadziły do odkrycia, przez małżonków Marii Skłodowskiej i Piotra Curie, kolejnych pierwiastków promieniotwórczych: radu i polonu. Współczesna nauka zna wiele pierwiastków promieniotwórczych i ich izotopów (różniących się zawartością neutronów w jądrze atomowym), zarówno tych naturalnych (występujących w przyrodzie) jak i wytworzonych sztucznie przez człowieka. Choć Ludzkość wielokrotnie doświadczyła niebezpieczeństw niesionych przez wykorzystanie energii jądrowej, to jednak istnieje także pozytywne zastosowanie promieniotwórczości. W tej zakładce chciałbym przybliżyć wykorzystanie promieniowania jonizującego w medycynie.

Gałęzią medycyny, która zajmuje się wykorzystaniem promieniowania w służbie człowiekowi jest medycyna nuklearna. Zajmuje się ona nie tylko diagnostyką i także leczeniem niektórych schorzeń onkologicznych, ale nie tylko...

mn5png

Poniżej postaram się naświetlić korzyści płynące z medycyny nuklearnej zaś w zakładkach umieszczonych na pasku narzędzi zamieściłem wskazania i sposób przygotowania chorego do poszczególnych rodzajów badań wykonywanych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w Opolu , który opisałem dzięki pomocy moich współpracowników z w/w Zakładu: dr Piotrowi Piwkowskiemu, Ewie Centner-Łubockiej, Agacie Juszczak, Barbarbarze Andruszkiewicz oraz Mirosławowi Żyle , którym niniejszym dziękuję za pomoc w ich redakcji.

 

Diagnostyka izotopowa.

Izotop promieniotwórczy to taka odmiana pierwiastka, która samoistnie emituje promieniowanie. Promieniowanie to może zostać odebrane przez specjalne urządzenia noszące nazwę gammakamer. Urządzenia te odbierają a następnie przetwarzają odebrane promieniowania na obraz graficzny, który pokazuje rozkład intensywności tego promieniowania. Taki obraz graficzny nosi nazwę scyntygrafii. Jednakże zanim powstanie obraz, choremu należy podać izotop. Rodzaj użytego izotopu zależy od tego czego oczekujemy od badania. Postaram się to wyjaśnić na przykładzie raka prostaty, który często daje przerzuty do kości. Przerzuty tego nowotworu wpływają pobudzająco na metabolizm kostny w miejscach w których się znajdują. Gdy choremu podamy odpowiedni farmaceutyk połączony z izotopem promieniotwórczym, który gromadzi się w miejscu przyspieszonej przemiany kostnej, to gammakamera zlokalizuje te obszary i w ten sposób zostaną one uwidocznione w badaniu scyntygraficznym – pojawią się ogniska intensywnego gromadzenia radioizotopu. Analizując rozkład aktywności promieniowania, można zatem potwierdzić obecność przerzutów do kości. Z drugiej strony gromadzenie w zmianach przerzutowych, stwarza możliwość leczenia izotopowego (do tego celu wykorzystujemy promieniotwórczy stront o czym napiszę jeszcze kilka słów w dalszej części tekstu). U osób po endoprotezoplastyce stawów biodrowych dzięki badaniu izotopowemu można ocenić ewentualne obluzowanie protezy jako przyczyny dolegliwości.

Badania scyntygraficzne tarczycy z użyciem promieniotwórczego jodu wykorzystujemy w celu określenia tak zwanej jodochwytności - czyli odsetka wchłoniętego przez tarczycę jodu. Służy to przede wszystkim po to, by określić wskazania do leczenie tym izotopem oraz ocenić aktywność jodu, która w dalszej kolejności posłuży do leczenia nadczynności tarczycy. Gdy jodochwytność jest niska podanie radiojodu nie odniesie pożądanego skutku, a zatem nie może być zastosowane u takiego chorego. Wykorzystanie nadtechnecjanu do diagnostyki tarczycy umożliwia określenie czynności zmian ogniskowych i ma znacznie w ocenie rokowania a także w wyborze zmian do biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej. Z kolei skojarzenie nadtechnecjanu ze znacznikiem o dziwnie brzmiącej nazwie: MIBI umożliwia lokalizację powiększonych przytarczyc ale także ocenę rokowania w przypadku guzków tarczycy.

mNpng

Diagnostyka radioizotopowa oddaje cenne usługi w rozpoznawaniu choroby niedokrwiennej serca, gdyż podanie znacznika zawierającego izotop w czasie spoczynku i po obciążeniu wysiłkiem można uwidocznić ubytki przepływu krwi przez dane obszary mięśnia sercowego (obszary niedokrwienia serca). Także diagnostyka scyntygraficzna układu moczowego pozwala na ocenę przede wszystkim funkcji wydzielniczej każdej nerki z osobna jak również obecność ewentualnych przeszkód w obrębie dróg odprowadzających mocz. Scyntygrafia nerek pozwala także na diagnozę zaburzeń wrodzonych układu moczowego. Badanie perfuzyjne płuc oddaje nieocenione usługi z diagnostyce zatorowości płucnej.

Prócz badań scyntygraficznych, medycyna nuklearna wykorzystuje także pozytonową tomografię emisyjną (PET), która stwarza ogromne możliwości diagnostyczne szczególnie w onkologii. Technika ta wykorzystuje gromadzenie niektórych znaczników, lub związków znakowanych izotopami promieniotwórczymi (na przykład glukozy znakowanej promieniotwórczym fluorem) przez poszczególne nowotwory. Umożliwia to precyzyjną ocenę rozległości procesu chorobowego, szczególnie gdy gromadzenie radioizotopu połączyć z jednoczesnym badaniem tomografii całego ciała, co gwarantują współczesne urządzenie do badania PET - CT. Dzięki tak precyzyjnej diagnostyce możliwa jest precyzyjna ocena rozległości procesu chorobowego a tym samym optymalny dobór leczenia onkologicznego- radioterapię lub leczenie chirurgiczne w przypadku zmian ograniczonych, bądź chemioterapię czy leczenie izotopowe w przypadku uogólnienia procesu chorobowego.

Leczenie izotopowe.

Leczeniu jodem promieniotwórczym poświęciłem osobną zakładkę, zatem w tym miejscu pozwolę sobie napisać o innym wykorzystaniu izotopów promieniotwórczych do leczenia. Przykładem leczenia chorób łagodnych jest możliwość podania izotopu promieniotwórczego do zmienionych chorobowo stawów. Metoda ta znajduje zastosowanie w wysiękowym zapaleniu stawów (kolanowych, skokowych, nadgarstkowych) w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, dny moczanowej, choroby zwyrodnieniowej oraz innych nieinfekcyjnych zapaleń. Podanie radioizotopu w tych warunkach niszcząc, przerośniętą błonę maziową, będącą przyczyną przesięku stawowego, łagodzi dolegliwości bólowe i co ważniejsze zmniejsza uszkodzenie stawu.

Jak wspomniałem wcześniej, zastosowanie radioaktywnego strontu w przypadku zmian przerzutowych do układu kostnego powoduje istotne zmniejszenie dolegliwości bólowych jak również w wielu wypadkach scyntygraficzną częściową remisję przerzutów. Promieniowanie jonizujące emitowane przez stront powoduje bowiem uszkodzenie nowotworowego DNA i sprawia że zdolność do podziałów komórek nowotworowych zmniejsza się. Metoda te jest zatem w wysokim stopniu godna polecenia osobom z zespołem bólowym na tle zmian przerzutowych do kości. W onkologii wykorzystywane jest także promieniowanie emitowane przez izotop kobaltu, które służy radioterapii w niektórych nowotworów promienioczułych. Postęp medycyny nuklearnej sprawia, że ciągle odkrywamy nowe obszary medycyny, gdzie izotopy promieniotwórcze znajdują swoje zastosowanie.

 

W poszczególnych zakładkach zamieściłem opis wskazań do poszczególnych badań jak również sposób przygotowania się do badania izotopowego wykonywanego w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w Opolu. Mam nadzieje, iż ułatwi to samą procedurę badania i przede wszystkim sprawi, że każdy kierowany na badanie izotopowe, przyjdzie do Zakładu bez strachu. Pamiętajmy bowiem, że pomimo iż historia dała niejednokrotnie dowody na niszczącą siłę energii atomowej, to badania i leczenie izotopowe mają na celu nieść pomoc Choremu a nie Jemu zaszkodzić.

 

Na badanie można się rejestrować telefonicznie, codziennie w godzinach 08.00 – 13.00. Poniżej znajdziecie państwo dane kontaktowe.

 

Szpital Wojewódzki w Opolu
Zakład Medycyny Nuklearnej, ul. Katowicka 64, Opole
 
 

Rejestracja: 77/ 44 33 652


 

Grafika pochodzi ze stron: