Ważne kontakty

PRACOWNIA DENSYTOMETRYCZNA
ul. M.C. Skłodowskiej 23

46-200 Kluczbork

CZYNNA:
PONIEDZIAŁKI 
od 13:00 do 16:00
CZWARTKI  
od 07:00  do10:00

Rejestracja tel.: 

661 464 408


M A M M O G R A F I A

PRACOWNIA RENTGENOWSKA

ul. M.C. Skłodowskiej 23,

46-200 Kluczbork

Rejestracja tel.:  

077 417 3533

w godz. 8:00 – 18:00.


ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Badania scyntygraficzne

ul. Katowicka 64, Opole

Rejestracja:

77/ 44 33 652


Badania USG

SONOMED OPOLE

ul. Kośnego 18

tel.: 883 757 551

http://www.sonomed.opole.pl/


Gabinet Masażu, Akupresury i Terapii ”Świat Ewy”

ul. Brzozowa 13, Wieluń

tel.: 691 102 256

www.swiat-ewy.pl


VACUU SPORT STUDIO

REHABILITACJA

ul. Wielkie Przedmieście 26A

46-300 OLESNO

tel.: 668 849 826

http://www.vacuu.pl


Biopsja tarczycy

Badanie ultrasonograficzne nie jest narzędziem do oceny złośliwości zmiany. Nie można powiedzieć na podstawie tego badania czy jest to łagodny gruczolak, czy złośliwy rak. Jednakże pewne cechy w badaniu USG pozwalają na wytypowanie zmian, w których prawdopodobieństwo procesu nowotworowego jest większe. Każda zmiana której wielkość przekracza 1 cm powinna być poddana biopsji. Nakłuwa się nawet zmiany mniejsze, jeśli te posiadają niepokojące cechy ultrasonograficzne. Biopsję tarczycy należy powtarzać co jakiś czas. Okres w którym należy wykonać kontrolną biopsję zależy od wyniku poprzedniego badania bioptycznego, ewentualnego powiększanie się zmiany ogniskowej czy też nabycia przez tę zmianę niepokojących cech stwierdzanych w badaniu USG.

Biopsja tarczycy, zatem, wykonywana jest u chorego, u którego na podstawie przeprowadzonego badania ultrasonograficznego stwierdzono potrzebę oceny cytologicznej gruczołu. Jest to jedyna i najprostsza z dostępnych metod umożliwiających rozpoznanie procesu nowotworowego w gruczole tarczowym. Taka kolejność postępowania jest zalecana przez wszystkie organizacje naukowe na świecie. Badanie polega na pobraniu komórek do badania mikroskopowego przy pomocy specjalnej igły wprowadzonej do narządu przez skórę, pod kontrolą obrazu USG. W trakcie badania pacjent odczuwa ukłucie w szyję, o którym zostaje wcześniej uprzedzona.

Biopsja jest zabiegiem stosunkowo bezpiecznym, ale w pewnych wypadkach zastosowanie powyższej metody może spowodować wystąpienie powikłań. Najczęstszym powikłaniem jest nieprzyjemne uczucie ukłucia oraz podbiegnięcie krwawe w miejscu wkłucia. Powikłaniu temu można zapobiec uciskając miejsce wkłucia po zabiegu przez kilka minut jak również odstawienie ( w porozumieniu z lekarzem prowadzącym) leków zmniejszających krzepliwość krwi (rozrzedzających krew), takie jak : Aspiryna, Polopiryna, Acard, Polocard, Bestpiryn oraz Acenokumarol, Sintrom, Warfin.

O ile leczenie pochodnymi kwasu salicylowego (preparaty zaznaczone kursywą) nie stwarza istotnego ryzyka krwawienie, o tyle stosowanie pozostałych (podkreślone) wymaga ich odstawienia na okres 7 dni. W tym czasie należy podawać podskórnie preparat drobnocząsteczkowej heparyny (Fraxiparine, Clexane, Fragmin). W dniu biopsji bezpiecznie jest zaaplikować preparat po wykonanym zabiegu. W kolejnych dniach można kontynuować zażywanie leku przeciwzakrzepowego.

Biopsja tarczycy nie wymaga specjalnego przygotowania. Proponuję jednak znieczulenie miejscowe kremem EMLA, zawierającym środek znieczulający skórę. Krem ten należy nałożyć na obszar skóry szyi (jak pokazano na rycinie) po uprzednim jej umyciu na godzinę przed planowanym zabiegiem. Przed zabiegiem konieczna jest pisemna zgoda na badanie.

Badania cytologiczne w moim gabinecie ocenia:

dr n. med. Ewa Chmielik

Adkiunkt Zakładu Patomorfologii

Instytutu Onkologii w Gliwicach

uznany specjalista w swojej dziedzinie na skalę krajową i europejską.  

Grafika pochodzi ze stron: