Ważne kontakty

PRACOWNIA DENSYTOMETRYCZNA
ul. M.C. Skłodowskiej 23

46-200 Kluczbork

CZYNNA:
PONIEDZIAŁKI 
od 13:00 do 16:00
CZWARTKI  
od 07:00  do10:00

Rejestracja tel.: 

661 464 408


M A M M O G R A F I A

PRACOWNIA RENTGENOWSKA

ul. M.C. Skłodowskiej 23,

46-200 Kluczbork

Rejestracja tel.:  

077 417 3533

w godz. 8:00 – 18:00.


ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Badania scyntygraficzne

ul. Katowicka 64, Opole

Rejestracja:

77/ 44 33 652


Badania USG

SONOMED OPOLE

ul. Kośnego 18

tel.: 883 757 551

http://www.sonomed.opole.pl/


Gabinet Masażu, Akupresury i Terapii ”Świat Ewy”

ul. Brzozowa 13, Wieluń

tel.: 691 102 256

www.swiat-ewy.pl


VACUU SPORT STUDIO

REHABILITACJA

ul. Wielkie Przedmieście 26A

46-300 OLESNO

tel.: 668 849 826

http://www.vacuu.pl


Scyntygrafia dynamiczna nerek

Jest metodą diagnostyczną pozwalającą na dokładną ocenę wyglądu nerek ( obecnośći blizn, zniekształceń po przebytych procesach zapalnych) oraz ich czynności wydalniczej. Do badania tego stosuje się radioznaczniki wychwytywane przez nerki a następnie wydalane do dróg moczowych. Badanie polega na ocenie aktywności podanego radiofarmaceutyku w każdej z nerek w zależności od czasu. Pozwala to ocenić zarówno szybkość z jaką radioznacznik jest wychwytywany i następnie wydalany przez nerki, jak również procentowy udział każdej z nerek w tym procesie.

 

Wskazaniem do wykonania scyntygrafii dynamicznej nerek jest: 

 • blok odpływu moczu w przebiegu kamicy nerkowej, martwicy brodawek nerkowych, zwężenie dróg odprowadzających mocz, spowodowane przewlekłym zapaleniem nerek

 • podejrzenie odpływów pęcherzowo-moczowodowych

 • ocena funkcji nerek po ostrych i w przebiegu przewlekych zapalnych chorob nerek

 • ocena nerki przeszczepionej

 • podejrzenie wad rozwojowych nerek

 

Przygotowanie pacjenta: 

 • pacjent zgłasza się do zakładu po lekkim śniadaniu

 • przed badaniem pacjent powinien być dobrze nawodniony – do badania należy przynieść ze sobą ok. 1 litra niegazowanego napoju (ok 100ml na kg masy ciała)

 • wskazane jest odstawienie leków należących do grupy inhibitorów konwertazy, blokerów receptora angiotensynowego oraz diuretyków na 72 godziny przed badaniem. O konieczności odstawienia zażywanego leku należy zapytać lekarza kierującego.

 

Przebieg badania: 

 • scyntygrafia dynamiczna nerek jest procedurą jednodniową realizowaną w trybie ambulatoryjnym:

 • pacjent zgłasza się do Zakładu Medycyny Nuklearnej z dowodem osobistym, legitymacją ubezpieczeniową oraz skierowaniem z Poradni Specjalistycznej, które powinno zawierać opis problemu klinicznego oraz dotychczasową dokumentację medyczną (badania obrazowe, kopie kart informacyjnych z pobytów szpitalnych itp.),

 • w czasie 30-60 min przed badaniem chory spożywa przyniesiony przez siebie napój, a następnie bezpośrednio przed badaniem opróżnia pęcherz moczowy

 • przed badaniem pacjent ma podawany dożylnie radiofermaceutyk, a samo badanie – scyntygrafia - polega na rejestrowaniu radioaktywności w różnych projekcjach (pacjent leży na plecach a urządzenie - gammakamera – umiejscowione pod pacjentem zbiera informacje prze kilka minut).