Ważne kontakty

PRACOWNIA DENSYTOMETRYCZNA
ul. M.C. Skłodowskiej 23

46-200 Kluczbork

CZYNNA:
PONIEDZIAŁKI 
od 13:00 do 16:00
CZWARTKI  
od 07:00  do10:00

Rejestracja tel.: 

661 464 408


M A M M O G R A F I A

PRACOWNIA RENTGENOWSKA

ul. M.C. Skłodowskiej 23,

46-200 Kluczbork

Rejestracja tel.:  

077 417 3533

w godz. 8:00 – 18:00.


ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Badania scyntygraficzne

ul. Katowicka 64, Opole

Rejestracja:

77/ 44 33 652


Badania USG

SONOMED OPOLE

ul. Kośnego 18

tel.: 883 757 551

http://www.sonomed.opole.pl/


Gabinet Masażu, Akupresury i Terapii ”Świat Ewy”

ul. Brzozowa 13, Wieluń

tel.: 691 102 256

www.swiat-ewy.pl


VACUU SPORT STUDIO

REHABILITACJA

ul. Wielkie Przedmieście 26A

46-300 OLESNO

tel.: 668 849 826

http://www.vacuu.pl


Moczówka prosta

Moczówka prosta - jak mówi definicja jest stanem chorobowym charakteryzującym się wydalaniem dużej ilości moczu (powyżej 4 litrów na 24 godziny) o niskim ciężarze gatunkowym (poniżej 1,005g/ml). Dlaczego tak się dzieje i co to ma wspólnego z przysadką?

Jak doskonale wiemy, oczyszczaniem krwi z produktów przemiany materii oraz produkcją moczu zajmują się nerki. Ilość pierwotnie powstałego w kłębuszkach nerkowych moczu wielokrotnie przewyższa tę ilość którą wydalamy. W ciągu doby bowiem w kłębuszkach nerkowych powstaje około 180 litrów ! rozcieńczonego moczu pierwotnego, który w dalszych odcinkach nefronu (jednostka funkcjonalna nerki), podlega zagęszczeniu, co z kolei umożliwia człowiekowi wydalanie średnio 0,8-2,5 litra zagęszczonego moczu w ciągu doby. Takie zagęszczenie jest możliwe dzięki odpowiedniej budowie nerki oraz precyzyjnej regulacji neurohormonalnej. Jednym z kluczowych elementów wspomnianej regulacji jest wazopresyna (ADH) wydzielana przez tylny płat przysadki. Hormon ten wydzielany jest pod wpływem bodźców płynących z receptorów rozmieszczonych w naczyniach krwionośnych, które oceniają skład krwi oraz monitorują ciśnienie tętnicze w układzie krążenia. W przypadku gdy we krwi jest zbyt mało wody (gdy jest ona zbyt „gęsta”) albo też gdy ciśnienie tętnicze spada z jakiegoś powodu, z przysadki wydzielana. Hormon ten dociera wraz krwią do nerek i zwiększa wchłaniania wody, co z kolei zmniejsza gęstość krwi i jest jednym ze sposobów normalizacji ciśnienia tętniczego w przypadku jego obniżenia. Człowiek w takiej sytuacji wydala mniej moczu. To dzięki wazopresynie przesypiamy noc bez konieczności oddawania moczu. Mocz jest w tym czasie zagęszczany i magazynowany w pęcherzu moczowym.

W przypadku gdy tylny płat przysadki ulegnie zniszczeniu i tym samym zabraknie wazopresyny, nerki tracą zdolność do zagęszczania moczu. Wówczas ilość moczu wydalanego w ciągu doby może wzrosnąć nawet do 30 litrów! Konieczność oddawania moczu zachodzi również w okresie nocy uniemożliwiając prawidłowy sen. Narastające odwodnienie powoduje wzrost pragnienie w celu kompensacji nadmiernej utraty wody.

Przyczyną moczówki prostej może być zaburzenie genetyczne mówimy wówczas o postaci wrodzonej, która może się ujawniać dopiero w dzieciństwie. Jest ona spowodowana wrodzonymi nieprawidłowościami komórek produkujących ADH. U około 25% chorych z moczówką prostą, objawy są spowodowane obecności guzów przysadki lub okolicznych struktur, ale również będących wynikiem przerzutów nowotworów złośliwych innych narządów wewnętrznych. Mam tu na myśli raka piersi, raka płuc i niektóre nowotwory przewodu pokarmowego. Także urazy głowy w następstwie wypadków komunikacyjnych, jak również przebyty zabieg neurochirurgiczny są przyczyną moczówki prostej. Objawy chorobowe mogą mieć w tych przypadkach charakter przemijający.

Za każdym razem objawy moczówki muszą być poddane szczegółowej diagnostyce. W każdym przypadku konieczne jest wykonanie badania rezonansu magnetycznego przysadki. Leczenie powinno być leczeniem w miarę możliwości przyczynowym – zmierzającym do usunięcia przyczyny powstałych objawów. Ponadto w leczeniu stosuje się podawane podjęzykowo analogi wazopresyny, które powodują szybkie ustąpienie objawów.

 

OBJAWY NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ:

  • narastające oddawanie dużej ilości moczu (powyżej 4 litrów na 24 godziny)

  • wzmożone pragnienie kompensujące powstałe odwodnienie.

 

Grafika pochodzi ze stron: