Porady lekarskie w zakresie: 
Endokrynologii,
Medycyny nuklearnej 
Chorób wewnętrznych

USG tarczycy w cenie wizyty
 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana pod kontrolą USG
Leczenie farmakologiczne otyłości.
Leczenie guzków tarczycy

 

Gabinet Lekarski Internistyczno-Endokrynologiczny

ul. Krasickiego 5 , 46-300 Olesno 

Gabinet czynny poniedziałki i środy  -  wizyty po wcześniejszej, telefonicznej rejestracji.

 

Telefoniczna rejestracja wizyt:

w poniedziałek i środę w godzinach 18.00-19.30

nr tel.: 34/ 3598484

Web Master: Magdalena Skoczylas

Księgowość: http://www.reginakuszerska.pl/

Moje doświadczenie zawodowe:

 • Szpital Wojewódzki w Opolu – Zakład Medycyny Nuklearnej Opole ul Katowicka 64 od 11.2012 do nadal                                                                                          Kierownik: Dr hab. Diana Jędrzejuk 
 • Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie ul Kondratowicza 8                          Zakład Medycyny Nuklearnej 2013-2016                                                                      Kierownik: Prof. dr hab. Leszek Królicki
 • Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach Al. Armii Krajowej 15                                          Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej od 2008r - 2011r. Kierownik: Prof. dr hab. Barbara Jarząb
 • Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach ul Francuska 20 - przewód doktorski                      Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Więcek
 • Szpital Powiatowy w Oleśnie ul. Klonowa 1                                                                    Oddział Chorób Wewnętrznych 1996-2008                                                              Kierownik: dr Maria Markowska-Kuźniak

Udział w Konferencja i Szkoleniach:

 • Annual Meeting of The Endocrine Society ENDO-ON-LINE  08.06.- 22.06.2020
 • European and International Congress of Obesity   01.09-04.09.2020, Dublin – on-line sessions
 • 18th International Congress of Endocrinology   01-04.12.2018                               Cape Town, South Africa
 • 3rd World Congress on Thyroid Cancer   28-30.07.2017                                     Boston, Massachusetts, USA
 • 17th International Congress of Endocrinology   31.08-04.09.2016                   Beijing, China
 • 96th Annual Meeting of The Endocrine Society   21-24.06.2014                      Chicago, Il USA
 • 97th Annual Meeting of The Endocrine Society   05-08. 03.2015              San Diego, Ca USA
 • 96th Annual Meeting of The Endocrine Society   21-24.06.2014                          Chicago, Il USA
 • Clinical Endocrinology Course Harvard Medical School 20.03-24.03.2013       Boston, Massachusetts, USA
 • Clinical Endocrinology Course Harvard Medical School 31.03-04.04.2012       Boston, Massachusetts,USA
Moje publikacje w czasopismach naukowych:
 • A. Skoczylas, G. Piecha, A. Więcek: ”Effects of antihypertensive treatment on plasma apelin, resistin, and visfatin concentrations(Pol Arch Med Wewn 2016, 126 4 243 253)

 • A. Skoczylas, M. Adamczak, J. Chudek, A. Więcek:„ Cilazapril increases plasma ghrelin concentration in obese patients with arterial hypertension” (Endocrynol.Pol.2010;61(1):21-27)

 • J.Krajewska, A. Kukulska, E. Paliczka-Cieślik, D. Handkiewicz-Junak, T. Gawlik, T. Olczyk, A. Kropińska, A. Skoczylas, B. Michalik, B. Jarząb: “The assessment of side effects of tyrosine kinase inhibitors (TKI) applied in patients with advanced thyroid cancer (TC) - one center experience”(Thyroid Research 2013, 6(Suppl 2):A33)

 • T. Gawlik, A. d'Amico, S. Szpak-Ulczok, A. Skoczylas, E. Gubała, A. Chorąży, K. Gorczewski, J. Włoch, B. Jarząb „The prognostic value of tumor markers doubling times in medullary thyroid carcinoma” (Thyroid Research 2010, 3:10)

 • A. Skoczylas: „Rola wisfatyny w patofizjologii człowieka” (Wiad. Lek. 2009;62:190-196)

 • A. Skoczylas: „Znaczenie apeliny w patogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego u osób otyłych z nadciśnieniem tętniczym” (Czynniki Ryzyka 2009;1:16-23)

 • J. Piech, A. Skoczylas: „Rola urotensyny II w patofizjologii człowieka” (Wiad. Lek. 2008;61:274-279)

 • A. Skoczylas, M. Świt: „Znaczenie wisfatyny w patogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego u osób z otyłością trzewną” (Czynniki Ryzyka 2008;2:3-9)

 • A. Skoczylas: „Metody leczenia nadciśnienia tętniczego związanego z otyłością” (Świat Farmacji 2008;4:18-21)

 • A. Skoczylas: „Otyłość” (Świat Farmacji 2008;4:8-9)

 • J. Piech, A. Skoczylas: „Znaczenie urotensyny II w patogenezie powikłań sercowo-naczyniowych u osób otyłych”. (Czynniki Ryzyka 2007;4:32-39)

 • A. Skoczylas, A. Gajda: „Nowy hormon przewodu pokarmowego – ghrelina i jego potencjalne znaczenie w otyłości”. (Czynniki Ryzyka 2007;1:21-28)

 • A. Skoczylas.:„ Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych otyłych z samoistnym nadciśnieniem tętniczym”(Wiad. Lek. 2006;59(5-6):403-406)

 • A. Skoczylas, A. Więcek.: „Ghrelina, nowy hormon uczestniczący nie tylko w regulacji apetytu”(Wiad. Lek. 2006;59(9-10):697-701 )

Prace publikowane na zjazdach naukowych:

„Influence of hypertension treatment on ghrelin plasma concentration in obese patients with essential hypertensionPublikowana  na Konferencji Europejskiego Towarzystwa Dializoterapii I Transplantologii w Istambule 2005r. 

"Influence of antihypertensive drugs on plasma ghrelin concentration in obese patients with essential hypertension"  Publikowane na XV European Meeting on Hypertension w Mediolanie 2005r.

„Influence of different antihypertensive drugs on plasma ghrelin concentration in obese patients with arterial hypertension” Publikowana na posiedzeniu European Council for Cardiovascular Research w Nicei 2006r. 

“Influence of amlodipine, bisoprolol, indapamide or valsartan on plasma urotensin ii concentration in obese patients with arterial hypertension” Publikowana na posiedzeniu 19th European Meeting on Hypertension w Mediolanie 2009 r.

“Influence of amlodipine, candesartan, bisoprolol or indapamide on serum visfatin concentration in obese patients with arterial hypertension ” Publikowana na posiedzeniu 19th European Meeting on Hypertension w Mediolanie 2009 r.

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
 • Polskie Towarzystwo Tyreologiczne
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej