Ważne kontakty

PRACOWNIA DENSYTOMETRYCZNA
ul. M.C. Skłodowskiej 23

46-200 Kluczbork

CZYNNA:
PONIEDZIAŁKI 
od 13:00 do 16:00
CZWARTKI  
od 07:00  do10:00

Rejestracja tel.: 

661 464 408


M A M M O G R A F I A

PRACOWNIA RENTGENOWSKA

ul. M.C. Skłodowskiej 23,

46-200 Kluczbork

Rejestracja tel.:  

077 417 3533

w godz. 8:00 – 18:00.


ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Badania scyntygraficzne

ul. Katowicka 64, Opole

Rejestracja:

77/ 44 33 652


Badania USG

SONOMED OPOLE

ul. Horoszkiewicza 6

tel.: 883 757 551

http://www.sonomed.opole.pl/


Gabinet Masażu, Akupresury i Terapii ”Świat Ewy”

ul. Brzozowa 13, Wieluń

www.swiat-ewy.pl


VACUU SPORT STUDIO

REHABILITACJA

ul. Wielkie Przedmieście 26A

46-300 OLESNO

http://www.vacuu.pl


Scyntygrafia kości

Scyntygrafia kości jest badaniem czynnościowym i pozwala na uwidocznienie obszarów kostnych zarówno o wzmożonym jak i obniżonym metabolizmie. W stanach chorobowych do zmienionych chorobowo obszarów kostnych dociera znacznie więcej krwi niż w warunkach prawidłowych. W miejscach tych zwiększa także się aktywność procesów metabolicznych, co prowadzi do ogniskowego gromadzenia radioizotopu, które może być uwidocznione w obrazach scyntygraficznych.

mn6png

Wskazaniem do wykonania scyntygrafii kości jest: 

 • podejrzenie przerzutów nowotworowych do kości

 • podejrzenie pierwotnego nowotworu kości

 • zapalenia kości

 • choroba Pertesa

 • martwice jałowe kości

 • choroby metaboliczne kości (choroba Pageta, osteoporoza)

 • zmiany zwyrodnieniowe stawów

 • dysplazja włóknista

 • złamania przeciążeniowe

 • obluzowanie lub stan zapalny protezy stawu

 • niecharakterystyczne bóle kręgosłupa – podejrzenie zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych

 • inne schorzenia kostn

  e

mn7png

Przygotowanie pacjenta: 

 • pacjent zgłasza się do zakładu po lekkim śniadaniu

 • do badania należy przynieść ze sobą ok 1,5 litra niegazowanego napoju,

Przebieg badania: 

 • scyntygrafia kości jest procedurą jednodniową realizowaną w trybie ambulatoryjnym:

 • pacjent zgłasza się do Zakładu Medycyny Nuklearnej z dowodem osobistym, legitymacją ubezpieczeniową oraz skierowaniem z Poradni Specjalistycznej, które powinno zawierać opis problemu klinicznego oraz dotychczasową dokumentację medyczną (badania obrazowe, kopie kart informacyjnych z pobytów szpitalnych itp.),

 • po dożylnym podaniu radioizotopu, chory w czasie ok 1 godzin spożywa przyniesiony przez siebie napój, a następnie bezpośrednio przed badaniem opróżnia pęcherz moczowy

 • samo badanie – scyntygrafia - polega na rejestrowaniu radioaktywności w różnych projekcjach (pacjent leży na plecach a urządzenie - gammakamera – umiejscowione nad oraz pod pacjentem zbiera informacje prze kilka minut).

Scyntygrafia wykonywana jest po ok. 2 godzin od momentu podania radioizotopu.