Ważne kontakty

PRACOWNIA DENSYTOMETRYCZNA
ul. M.C. Skłodowskiej 23

46-200 Kluczbork

CZYNNA:
PONIEDZIAŁKI 
od 13:00 do 16:00
CZWARTKI  
od 07:00  do10:00

Rejestracja tel.: 

661 464 408


M A M M O G R A F I A

PRACOWNIA RENTGENOWSKA

ul. M.C. Skłodowskiej 23,

46-200 Kluczbork

Rejestracja tel.:  

077 417 3533

w godz. 8:00 – 18:00.


ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Badania scyntygraficzne

ul. Katowicka 64, Opole

Rejestracja:

77/ 44 33 652


Badania USG

SONOMED OPOLE

ul. Kośnego 18

tel.: 883 757 551

http://www.sonomed.opole.pl/


Gabinet Masażu, Akupresury i Terapii ”Świat Ewy”

ul. Brzozowa 13, Wieluń

tel.: 691 102 256

www.swiat-ewy.pl


VACUU SPORT STUDIO

REHABILITACJA

ul. Wielkie Przedmieście 26A

46-300 OLESNO

tel.: 668 849 826

http://www.vacuu.pl


Scyntygrafia ślinianek

Ślinianki należą do grupy gruczołów wydzielania zewnętrznego. Wyróżnia się trzy główne pary gruczołów ślinowych: przyuszne, podżuchwowe i podjęzykowe. W diagnostyce schorzeń ślinianek jest stosowanych wiele metod (ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), które dostarczają informacji dotyczących przede wszystkim nieprawidłowości w budowie tkanki gruczołowej. Scyntygrafia z kolei umożliwia ocenę czynności tkanki miąższowej oraz przewodów wyprowadzających gruczołów ślinowych.

 

 

Wskazaniem do wykonania scyntygrafii ślinianek jest: 

 • upośledzienie wydzielania śliny z zespołem suchości

 • ostre lub przewlekłe zapalenie ślinianki

 • zwężenie lub poszerzenie przewodów wyprowadzających

 • zespół Sjogrena, sarkoidoza, rumień guzowaty, poliarthritis

 • stan po radioterapii w obrębie szyi

 • guzy ślinianek

 • kamica przewodów ślinowych

Przygotowanie pacjenta: 

 • pacjent przed badaniem powinien być na czczo ( przez co najmniej 8 godzin)

 • prosimy o przyniesienie ze sobą 2 świeżych cytryn oraz słomkę, przez ktorą pacjent wypije przygotowany wcześniej sok

 • przez 24 godziny przed badaniem nie należy spożywać kawy ani coca-coli

 

Przebieg badania: 

 • scyntygrafia technetowa jest procedurą jednodniową realizowaną w trybie ambulatoryjnym:

 • pacjent zgłasza się w umówionym wcześniej terminie do Zakładu Medycyny Nuklearnej z dowodem osobistym oraz skierowaniem z Poradni Specjalistycznej, które powinno zawierać opis problemu klinicznego oraz wyniki wykonanych wcześniej badań ślinianek (jeśli chory takowe posiada).

 • Podczas badania pacjent zostaje ułożony na łóżku pod gammakamerą. Otrzymuje dożylnie radioizotop 99mTc a następnie rozpoczyna się obrazowanie ślinianek. Po 20 minutach podawany jest bodziec stymulujący wydzielanie śliny – zazwyczaj jest to sok z cytryny. Całość badania trwa około 40 minut. Nie ma konieczności zachowania kwarantanny po scyntygrafii ślinianek.