Ważne kontakty

PRACOWNIA DENSYTOMETRYCZNA
ul. M.C. Skłodowskiej 23

46-200 Kluczbork

CZYNNA:
PONIEDZIAŁKI 
od 13:00 do 16:00
CZWARTKI  
od 07:00  do10:00

Rejestracja tel.: 

661 464 408


M A M M O G R A F I A

PRACOWNIA RENTGENOWSKA

ul. M.C. Skłodowskiej 23,

46-200 Kluczbork

Rejestracja tel.:  

077 417 3533

w godz. 8:00 – 18:00.


ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Badania scyntygraficzne

ul. Katowicka 64, Opole

Rejestracja:

77/ 44 33 652


Badania USG

SONOMED OPOLE

ul. Kośnego 18

tel.: 883 757 551

http://www.sonomed.opole.pl/


Gabinet Masażu, Akupresury i Terapii ”Świat Ewy”

ul. Brzozowa 13, Wieluń

tel.: 691 102 256

www.swiat-ewy.pl


VACUU SPORT STUDIO

REHABILITACJA

ul. Wielkie Przedmieście 26A

46-300 OLESNO

tel.: 668 849 826

http://www.vacuu.pl


Scyntygrafia płuc

Zatorowość płucna jest jednostką chorobową, której rozpoznanie sprawia wiele trudności diagnostycznych i polega na zamknięciu naczyń płucnych matariałem zakrzepowym powstałym w innej, niejednokrotnie odległej, części układu krążenia (np.: w zmienionych zapalnie żylakach kończyn dolnych). Objawy kliniczne zależą zarówno od ilości jak i wielkości zatkanych materiałem zatorowym naczyń. W większości przypadków są niecharakterystyczne. Scyntygrafię perfuzyjną płuc przeprowadza się wstrzykując dożylnie preparat izotopowy, którego mikrosfery albuminowe przenoszone są z prądem krwi i zatrzymują się w miejscach, gdzie naczynia płucne są niedrożne. Odpowiednie urządzenie – gammakamera - umożliwia ocenę aktywności promieniowania w poszczególnych segmentach płuc. W miejscach, w których naczynia krwionośne są zatkane, obserwuje się obszary, do których znacznik a więc również krew nie dociera. Są to obszary objęte zatorowością.

 

Wskazaniem do wykonania scyntygrafii j perfuzyjnej serca jest: 

  • zatorowość płucna

  • ocena efektów leczenia przeciwzakrzepowego

  • niewydolność oddechowa niejasnego pochodzenia

  • diagnostyka różnicowa nadciśnienia płucnego

 

Przygotowanie pacjenta: 

  • chory nie wymaga szczególnego przygotowania do scyntygrafii perfuzyjnej

  • przed badaniem może spożyć lekkie śniadanie

mn8png

Przebieg badania: 

  • scyntygrafia perfuzyjna serca jest procedurą jednodniową realizowaną w trybie ambulatoryjnym:

  • pacjent zgłasza się do Zakładu Medycyny Nuklearnej z dowodem osobistym, legitymacją ubezpieczeniową oraz skierowaniem z Poradni Specjalistycznej, które powinno zawierać opis problemu klinicznego oraz dotychczasową dokumentację medyczną (badania obrazowe, kopie kart informacyjnych z pobytów szpitalnych),

  • konieczne jest dostarczcenie aktualnego badania RTG klatki piersiowej,

  • przed badaniem pacjent ma podawany dożylnie radiofermaceutyk, a samo badanie – scyntygrafia - polega na rejestrowaniu radioaktywności znad klatki piersiowej w różnych projekcjach (pacjent leży na plecach a urządzenie - gammakamera – umiejscowione nad pacjentem zbiera informacje prze kilka minut).