Gabinet Lekarski Internistyczny dr n. med. Aleksander Skoczylas

specjalista endokrynolog specjalista medycyny nuklearnej i chorób wewnętrznych
M A M M O G R A F I A

PRACOWNIA RENTGENOWSKA

ul. M.C. Skłodowskiej 23,

46-200 Kluczbork

Rejestracja tel.:  

077 417 3533

w godz. 8:00 – 18:00.


ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Badania scyntygraficzne

ul. Katowicka 64, Opole

Rejestracja:

77/ 44 33 652


Badania USG

SONOMED OPOLE

ul. Horoszkiewicza 6

tel.: 883 757 551

http://www.sonomed.opole.pl/


Gabinet Masażu, Akupresury i Terapii ”Świat Ewy”

ul. Brzozowa 13, Wieluń

www.swiat-ewy.pl

Szanowni Państwo 

Współczesna diagnostyka powinna być sztuką, w której terapia zostaje zindywidualizowana i jest poprzedzona właściwą diagnostyką, dostosowaną do konkretnej osoby i jej problemów zdrowotnych... Niestety czas w jakim żyjemy przypomina prozę, a raczej prozę najcięższego kalibru. Pandemia koronawirusa, odmieniana obecnie przez wszystkie przypadki, zmieniła oblicze Ziemi nie tylko w sensie gospodarczym, ale przede wszystkim zdrowotnym.

Przebycie COVID-19 pozostawia uszczerbek na zdrowiu wielu osób, a jego przechorowanie wymaga niejednokrotnie długotrwałej rehabilitacji. Okazuje się, że koronawirus wywiera swoje niekorzystne działanie również w układzie endokrynnym. Dotyczy to przede wszystkim tarczycy. Dość często, bo nawet u 15% po zachorowaniu występują objawy nadmiaru lub niedoboru hormonów tarczycowych. Jest to najpewniej związane z zapaleniem tego gruczołu, do jakiego doprowadzić może koronawirus (więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w zakładce :"Tarczyca a inne choroby").

Tkanka tłuszczowa, jak wiemy jest tkanką endokrynną i wydziela cały szereg hormonów. Jej nadmiar prowadzi do otyłości i związanego z nią zespołu metabolicznego. Z kolei otyłość i zespół metaboliczny należą do grona czynników związanych z rozwojem gorszego przebiegu COVID-19 i częstszym występowaniem powikłań u tych osób. U osób otyłych bowiem istotnie częściej występuje nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu II oraz przewlekła reakcja zapalna, prowadzące do zapalenia naczyń krwionośnych, powikłań zatorowo-zakrzepowych, które niekorzystnie zmieniają przebieg choroby.

Pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie, a przed współczesną medycyną postawiła wyzwanie: znalezienie drogi właściwej terapii oraz prewencji gorszego przebiegu i powikłań COVID-19. W opanowaniu pandemii kardynalne znaczenie będzie miała szczepionka, a także i przede wszystkim wola społeczeństwa do skorzystania z tego dobrodziejstwa medycyny i zaszczepienia się. Z kolei w postępowaniu prewencyjnym kluczową rolę odegra leczenie otyłości i przez to zapobieganie nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu II i dyslipidemii wchodzących w skład zespołu metabolicznego (zapraszam do zakładki poświęconej otyłości).

Podczas wizyty lekarskiej nie sposób jest omówić wszystkich aspektów związanych z chorobą. Dlatego też korzystając z nowoczesnych form komunikacji, postanowiłem przedstawić najnowszy stan wiedzy z endokrynologii i pokrewnych dziedzin medycyny, jak również uzupełnić informacje o wpływ koronawirusa na układ endokrynny. Starałem się to uczynić w sposób możliwie przystępny. Jeśli jednak jakikolwiek fragment wymagać będzie wyjaśnienia lub poszerzenia, zawsze jestem gotów do podjęcia dyskusji podczas wizyty.

Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Życzę miłej lektury.Aleksander Skoczylas